Історія. Філософія. Політологія №10

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ІСТОРІЯ

 1. Агафонова Н.В.
  КОРДОНИ ПОЛОВЕЦЬКОЇ ЗЕМЛІ
 2. Ковальская М. С.
  ИСТОРИЯ КАК ПРИЗРАК: РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ ИСТОРИИ В ЭПОХУ РОМАНТИЗМА
 3. Мінгазутдінова Г.І.
  СПІВРОБІТНИЦТВО США З ДЕРЖАВАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ З ПИТАНЬ ПРОТИДІЇ МІЖНАРОДНОМУ ТЕРОРИЗМУ ТА ПІДТРИМКИ ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ В АФГАНІСТАНІ (2001-2014 рр.)
 4. Пищемуха В.Г.
  БОРИС ЛИСАНЕВИЧ И АЛЕКСАНДР МАРК: ОДЕССИТЫ «ПОКОЛЕНИЯ BELLE ÉPOQUE» ЧАСТЬ II
 5. Татарко І.І.
  УЧАСТЬ БОЛГАР ІЗМАЇЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ УРСР ТА ПІВДНЯ МРСР В ГРОМАДСЬКОМУ ЖИТТІ У ПОВОЄННІ ЧАСИ (ДРУГА ПОЛОВИНА 40-50-ті рр. ХХ ст.)
 6. Шевчук-Бєла Я. В., Угненко Т. В.
  ІСТОРИЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПРИЧИНИ ПАСИВНОСТІ НАРОДНИХ ЗАСІДАТЕЛІВ ТА СПРОБИ АКТИВІЗАЦІЇ УЧАСТІ НАСЕЛЕННЯ У ЗДІЙСНЕННІ ПРАВОСУДДЯ У 60-Х –90-Х РР. ХХ СТ. В УРСР
 7. Харитонов Є. О., Харитонова О. І.
  УНІЇ ТА УКРАЇНА: НЕЗАСВОЄНІ УРОКИ

ФІЛОСОФІЯ

 1. Богатая Л.Н.
  ГУМАНИТАРНАЯ СЛОЖНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ БЛИЖАЙШИХ КАТЕГОРИАЛЬНЫХ ПОНЯТИЙ
 2. Ершова-Бабенко И. В., Гончарова О.Е.
  МАКРОМОДЕЛЬ «ВОДИТЕЛЬ-АВТОМОБИЛЬ-СРЕДА» И ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СИСТЕМ РАЗНОГО КЛАССА В АСПЕКТЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ПСИХОСИНЕРГЕТИКИ «ЦЕЛОЕ В ЦЕЛОМ»
 3. Поливара З.В., Мамедова К.Б.
  ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОСОЗНАНИЯ КАК ВАЖНОГО ФАКТОРА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
 4. Крижановська Т.О.
  CВОБОДА ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА (ЗА РОБОТАМИ І. КАНТА)
 5. Тихомірова Ф.А.
  ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ НА КОНСТРУЮВАННЯ СУСПІЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ
 6. Мартинюк Е. І.
  ОСОБЛИВОСТІ РОЗВОЮ ДЕРЖАВНО-КОНФЕСІЙНИХ ВІДНОСИН В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
 7. Никитченко О. Е.
  РЕЛІГІЙНИЙ КОНСЮМЕРИЗМ ТА КОНСЮМЕРНА ЛЮДИНА У СУЧАСНОМУ СВІТІ
 8. Шевель А.О.
  ФІЛОСОФІЯ ПРАВА Г. ГЕГЕЛЯ В АСПЕКТІ СЬОГОДЕННЯ
 9. Кравчик М.А.
  ИСТОРИЯ И ПАМЯТЬ КАК СПОСОБЫ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОШЛОГО
 10. Пурцхванидзе О.В.
  ЧЕЛОВЕК В РЕАЛЬНОСТИ МЕДИА
 11. Райхерт К. В.
  О КОММУНИКАТИВИСТИКЕ ЛОГИКИ
 12. Трофименко Т.Г.
  ИНФОРМАЦИЯ: СМЕНА МЕТОДОЛОГИИ
 13. Колесникова Е. В.
  АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ «ДИНАМИЧЕСКОГО ГЕНЕЗИСА СМЫСЛА» В ФИЛОСОФИИ Ж.ДЕЛЁЗА

ПОЛИТОЛОГИЯ

 1. Вітман К.М.
  СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ЕТНОПОЛІТИЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ТА МІГРАЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ ЄС
 2. Гребенник Г.П.
  СУД НАД СОКРАТОМ, ИЛИ КОЕ-ЧТО О ДЕМОКРАТИИ ПО СУЩЕСТВУ
 3. Гримська М. І.
  КРАЙНІ ПРАВІ ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ АВСТРІЇ: ДОЛАЮЧИ ЕФЕКТ ХАЙДЕРА
 4. Майборода А.Ю.
  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДИСКУССИОННЫХ КЛУБОВ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
 5. Маслов Ю. К.
  КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ ТА ЇХ СУЧАСНЕ ТЛУМАЧЕННЯ
 6. Набиуллин Л.Г.
  ЦЕННОСТИ И ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ СОСТОЯНИЯ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
 7. Остап’як В.І.
  МІЖНАРОДНЕ ПАРТНЕРСТВО В ЕТНОПОЛІТИЧНИХ ВИМІРАХ
 8. Дунаева Л.Н., Пищевская Э.В.
  УКРАИНА И ЕВРОПЕЙСКИЕ МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
 9. Сокур О. В.
  ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ІДЕЙНІ ЗАСАДИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.
 10. Каравайцева О. В.
  СТАНОВЛЕННЯ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ В ПОСТ-СОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇНАХ БАЛКАНСЬКОГО ПІВОСТРОВУ
 11. Скриль С. А.
  ПОЛІТИЧНІ РЕФОРМИ В БОЛГАРІЇ ТА РУМУНІЇ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
 12. Узун Ю.В.
  РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА МЕЖДУ УКРАИНОЙ И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ
 13. Кобенко О.Б.
  ІСТОРІКО – ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ІНТЕГРАЦІЇ ЯК ГЛОБАЛЬНОГО ФЕНОМЕНУ
 14. ВИМОГИ ДО АВТОРСЬКИХ ОРИГІНАЛІВ СТАТЕЙ