Партнери

У своїй діяльності ми прагнемо співпрацювати і надавати можливість опублікуватися найбільш широкому колу науковців. Партнерами нашого наукового журналу є як українські, так і зарубіжні освітні установи:

Національний університет
"Одеська юридична академія"

Юридичний факультет
Білоруського державного університету

 

Видавничий дім "Гельветика"

Центр українсько-європейського наукового співробітництва