Редакційна колегія

 

Співзасновники – Міжнародний гуманітарний університет, Національний університет «Одеська юридична академія», Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Серію засновано у 2010 р.

Редакційна рада:

С.В. Ківалов, д-р юрид. наук, проф., акад. АПН і НАПр.Н України – голова Ради, головний редактор;

І.М. Коваль, д-р політ. наук, проф.;

В.В. Завальнюк, канд. юрид. наук, проф.;

А.Ф. Крижановський, д-р юрид. наук, проф. – заступник голови Ради;

В.Д. Берназ, д-р юрид. наук, проф.;

В.А. Кухаренко, д-р філол. наук, проф.;

О.В. Токарєв, засл. діяч мистецтв України;

С.Д. Василенко, д-р політ. наук, проф.

Відповідальний редактор серії – канд. іст. наук, доц. В.Г. Пищемуха.
Заступник відповідального редактора серії – канд. іст. наук, доц. Н.І. Серебряннікова.

Редакційна колегія серії «Історія. Філософія. Політологія»:

Історія

Л.І. Корміч, д-р іст. наук, проф.; І.С. Гребцова, д-р іст. наук, проф.; О.Б. Дьомін, д-р іст. наук, проф.; В.М. Хмарський, д-р іст. наук, проф.; Т.Б. Смірнова, д-р іст. наук, доц.; М.К. Чучко, д-р іст. наук, доц.; В.Г. Пищемуха, канд. іст. наук, доц.; О.І Ганчев, канд. іст. наук, доц.; Н.І. Серебряннікова, канд. іст. наук, доц.

Філософія

О.А. Івакін, д-р філос. наук, проф.; І.В. Голубович, д-р філос. наук, доц.; О.А. Долгополова, д-р філос. наук, доц.; Л.М. Богата, д-р філос.. наук, доц.; Е.А. Гансова, д-р філос. наук, проф.; К.С. Елбакян, д-р філос. наук, проф.; Е.І. Мартинюк, канд. філос. наук, доц.; Л.О. Панкова, канд. філос. наук, доц.; М.О. Кравчик, канд. філос. наук, доц.

Політологія

К.М. Вітман., д-р політ. наук, проф.; Д.В. Яковлев, д-р політ. наук, проф.; М.А. Польовий, д-р політ. наук, доц.; М.І. Мілова, д-р політ. наук, проф.; Л.М. Дунаєва, д-р політ. наук, проф.; О.І. Стребков, д-р політ. наук, проф.; Л.В. Балтовський, д-р політ. наук, доц.