Редакційна колегія

 

Головний редактор:

Ківалов Сергій Васильович, доктор юридичних наук, професор, академік АПН і НАПрН України

 

Члени редакційної колегії: 

Історія

Корміч Л. І., доктор історичних наук, професор;

Гребцова І. С., доктор історичних наук, професор;

Дьомін О. Б., доктор історичних наук, професор;

Хмарський В. М., доктор історичних наук, професор;

Смірнова Т. Б., доктор історичних наук, доцент;

Чучко М. К., доктор історичних наук, доцент;

Ганчев О. І., кандидат історичних наук, доцент;

Серебряннікова Н. І., кандидат історичних наук, доцент;

Філософія

Івакін О.А., доктор філософських наук, професор;

Голубович І. В., доктор філософських наук, доцент;

Долгополова О. А., доктор філософських наук, доцент;

Богата Л. М., доктор філософських наук, доцент;

Гансова Е. А., доктор філософських наук, професор;

Елбакян К. С., доктор філософських наук, професор;

Мартинюк Е. І., кандидат філософських наук, доцент;

Панкова Л. О., кандидат філософських наук, доцент;

Політологія

Вітман К. М., доктор політичних наук, професор;

Яковлев Д. В., доктор політичних наук, професор;

Польовий М. А., доктор політичних наук, доцент;

Мілова М. І., доктор політичних наук, професор;

Дунаєва Л. М., доктор політичних наук, професор;

Стребков О. І., доктор політичних наук, професор;

Балтовський Л. В., доктор політичних наук, доцент.