Головна

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Історія. Філософія. Політологія»

Міжнародний гуманітарний університет був заснований 20 серпня 2002 року як недержавний вищий навчальний заклад з колективною формою власності на підставі положень національної програми «Освіта» та принципів Концепції розвитку гуманітарної освіти в Україні. 

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Історія. Філософія. Політологія» було засновано у 2010 році.

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Історія. Філософія. Політологія» включено до Переліку наукових фахових видань України (з історичних наук відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 793 від 04 липня 2014 р. (додаток № 8); з філософських та політичних наук відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 153 від 14 лютого 2014 р. (додаток № 4)).

Редакція Наукового віснику Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Історія. Філософія. Політологія» запрошує до співпраці в рамках опублікування наукових статей докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (ад’юнктів, аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.

Рубрики Наукового віснику Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Історія. Філософія. Політологія»:

1. Історія;
2. Філософія;
3. Політологія.

Редакція Наукового віснику Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Історія. Філософія. Політологія» приймає до друку наукові статті з історичної, філософської та суспільно-політичної проблематики, які раніше не були опубліковані в інших виданнях. При їх підготовці необхідно додержуватися чинних стандартів для друкованих праць і вимог МОН України.