Головна

   

  Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Історія. Філософія. Політологія»

Міжнародний гуманітарний університет був заснований 20 серпня 2002 року як недержавний вищий навчальний заклад з колективною формою власності на підставі положень національної програми «Освіта» та принципів Концепції розвитку гуманітарної освіти в Україні.

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Історія. Філософія. Політологія» було засновано у 2010 році.

Редакція Наукового віснику Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Історія. Філософія. Політологія» запрошує до співпраці в рамках опублікування наукових статей докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (ад’юнктів, аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.

Редакція Наукового віснику Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Історія. Філософія. Політологія» приймає до друку наукові статті з історичної, філософської та суспільно-політичної проблематики, які раніше не були опубліковані в інших виданнях. При їх підготовці необхідно додержуватися чинних стандартів для друкованих праць і вимог МОН України.