Історія. Філософія. Політологія №18

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ІСТОРІЯ

 1. Білоцерківська І. С.
  ОРГАНІЗАЦІЯ ШКІЛ-КОМПЛЕКСІВ НА СУМЩИНІ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 1980-Х РР.
 2. Божко Н. М.
  ДОБРОЧИННА ДІЯЛЬНІСТЬ ГРАФА ВОЛОДИМИРА ДІДУШИЦЬКОГО (ГАЛИЧИНА XIX СТ.)
 3. Бондаренко П. С.
  ЖІНОЧИЙ ДОСВІД СТАЛІНСЬКИХ РЕПРЕСІЙ (НА ПРИКЛАДІ КРИМІНАЛЬНО-СЛІДЧИХ СПРАВ ЦИЛІ ЗАСЛАВСЬКОЇ)
 4. Гаджиева Махбуба Джамал гызы
  СОЗДАНИЕ БАКИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ИМПЕРАТОРСКОГО РУССКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
 5. Лизень Є. В.
  ПОЛЬЩА У СТРАТЕГІЧНИХ ПЛАНАХ АНТАНТИ ТА КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОГО БЛОКУ 1916–1918 РР.
 6. Набока С. В.
  ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭВОЛЮЦИИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В СССР
 7. Токаленко П. О.
  БОРОТЬБА ВЛАДИ З КОНТРАБАНДОЮ ЗБРОЇ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯМ НАСЕЛЕННЯМ У РОКИ ПЕРШОЇ РОСІЙСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (1905–1907) НА ПІВДНІ УКРАЇНИ

ФІЛОСОФІЯ

 1. Воловчук Н. Н.
  ЭСТЕТИКА АНТИИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗМА И МОРАЛЬ
 2. Леонтьева В. Н.
  АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ КОНТЕКСТЫ «ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОНТОЛОГИЙ»
 3. Санников С. В.
  ТРАДИЦИЯ КАК САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ ГРУППЫ
 4. Спис О. А.
  СОЦІАЛЬНЕ СЛУЖІННЯ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ПРОТЕСТАНТИЗМІ У ХХІ СТОЛІТТІ
 5. Старікова Г. Г.
  ІМПЛІЦИТНІ СКЛАДНИКИ В ЛІНГВІСТИЧНИХ ТА ПОЗАЛІНГВІСТИЧНИХ КОМПОНЕНТАХ ПРИРОДНОЇ МОВИ

ПОЛІТОЛОГІЯ

 1. Александров Д. В.
  СОЦІАЛЬНА ОНТОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ М. ФУКО
 2. Алмугхід І. М.
  АГЕНТИ ЗМІН ЯК ЧИННИКИ ДЕМОКРАТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ: АНТИКРИЗОВИЙ ВИМІР
 3. Осадчук І. Ю.
  КІЛЬКІСТЬ ТЕРМІНІВ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ПОВНОВАЖЕНЬ У КОНТЕКСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АТИПОВИХ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ СИСТЕМ ПРАВЛІННЯ В РЕСПУБЛІЦІ БУРУНДІ (2010–2018) ТА РЕСПУБЛІЦІ ЗІМБАБВЕ (2013–2017)
 4. Сваволя І. З.
  ІНСТИТУЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ ҐЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ
 5. Трима К. А.
  МОДЕРНІЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ОБЛІКУ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У СУЧАСНИХ КЛАСИФІКАТОРАХ
 6. Філатов Б. А.
  ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПОЛІТИЧНІ РЕАЛІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ ТА КРЕАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОЛІТИЧНОГО ПАТРІОТИЗМУ