Історія. Філософія. Політологія №16

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ІСТОРІЯ

 1. Кугай К. Б.
  ВПЛИВ БРАТСТВ НА СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК КЛАСИЧНОЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ (XVII СТ.)
 2. Кургаєва С.-К. В.
  КУЛЬТ МАТЕРИНСЬКОГО БОЖЕСТВА В НЕОЛІТИЧНИХ КУЛЬТУРАХ СХОДУ
 3. Пищемуха В. Г.
  МЕТАМОРФОЗЫ ЕВРОПЫ (К 100 – летию выхода книги Освальда Шпенглера «Закат Европы»)
 4.  Серебряннікова Н. І.
  «ОДЕСЬКА КУХНЯ» ЯК ЛОКАЛЬНИЙ БРЕНД
 5. Яковлєв І. В.
  ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «ІНТЕЛІГЕНЦІЯ І ВЛАДА»

ФІЛОСОФІЯ

 1. Бевзюк Н. П.
  НЕМЕЦКАЯ МИСТИКА В КОНТЕКСТЕ ПРОТЕСТАНТСКОГО БОГОСЛОВИЯ
 2. Бондар Т. І.
  ЛОГІКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИЙОМИ МАНІПУЛЮВАННЯ ІСТОРИЧНОЮ ПАМ’ЯТТЮ
 3. Гансова Е. А.
  РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО «ВЕЛФЕРА» У ЗАДОВОЛЕННІ ЗАГАЛЬНИХ ТА СПЕЦИФІЧНИХ ПОТРЕБ СУСПІЛЬСТВА
 4. Крижановська Т. О.
  СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ ФЕНОМЕНУ КОМУНІКАТИВНОЇ ПРАКТИКИ
 5. Крутієнко А. В.
  НЕЕПІСТЕМІЧНА ГЕНЕРАТИВНА ЕСТЕТИКА
 6. Процко С. А.
  ПРОБЛЕМА ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ВИБОРУ УКРАЇНЦІВ
 7. Рубан О. В.
  ВПЛИВ ГЕНДЕРНОЇ ОСВІТИ НА БУТТЯ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ: РОЛЬОВИЙ АСПЕКТ
 8. Рубский В. Н.
  МИРОВОЗЗРЕНИЕ: СТАНОВЛЕНИЕ ФИЛОСОФСКОГО ПОНЯТИЯ

ПОЛІТОЛОГІЯ

 1. Барабаш О. В.
  ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ МЕХАНІЗМІВ І СКЛАДНОЩІ РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЙ, ПРИНАЛЕЖНОСТЕЙ, ЗОВНІШНІХ ВПЛИВІВ В КРАЇНАХ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ ТА КАРИБСЬКОГО БАСЕЙНУ
 2. Бикова А. І.
  АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ВИБОРІВ В УКРАЇНІ
 3. Вітман К.М.
  ОСОБЛИВОСТІ ВИХОДУ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ З ЄС: ПЕРЕДІСТОРІЯ, ПЕРЕБІГ ТА МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ BREXIT
 4. Бубнов І. В., Халілова-Чуваєва Ю. О.
  КУЛЬТУРА ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОГО ІМІДЖУ ЯК НАГАЛЬНА ПРОБЛЕМА ІМІДЖЕЛОГІЇ В УКРАЇНІ
 5. Маслов Ю. К.
  ДОСВІД КРАЇН ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ В ПОДОЛАННІ ПОЛІТИЧНОЇ КОРУПЦІЇ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
 6. Яворська К. П.
  РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ЗАХИСТ ГРОМАДЯНСЬКИХ І ПОЛІТИЧНИХ ПРАВ ТА СВОБОД В УМОВАХ ПЕРСОНАЛІСТСЬКОГО НЕОАВТОРИТАРИЗМУ ТАДЖИКИСТАНУ