Історія. Філософія. Політологія №17

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ІСТОРІЯ

 1. Бугрій В. С.
  ПЕРЕБУДОВА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАСАД ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ В ПЕДАГОГІЧНИХ ІНСТИТУТАХ УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ 40-Х – 50-ТІ РР. ХХ СТ.)
 2. Georgieva M. D.
  STATE SUPPORT OF THE AGRARIAN SECTOR OF THE ECONOMY OF BULGARIA IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION
 3. Ждамарорва А. В.
  «АРАБСЬКА ВЕСНА»: ПРИЧИНИ ТА ІСТОРІЯ РОЗГОРТАННЯ КРИЗИ
 4. Іваненко А. О.
  НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЗМІНИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СТАТУСУ МІСЦЕВОГО НАСЕЛЕННЯ У ВІЙСЬКОВІЙ ЗОНІ ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ (1941–1944 РР.)
 5. Непота І. В.
  ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ТА РОЗВИТОК СИМВОЛІКИ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ
 6. Орєхова С. Є.
  НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТЬ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ НА ТЛІ ПОШТОВИХ МАРОК
 7. Присяжнюк О. М.
  ОСЯГНЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО МИНУЛОГО ТА ОФОРМЛЕННЯ ОСНОВ ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК У ФРАНЦІЇ
 8. Стеценко В. І.
  ЦЕНЗОРИ В УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЯХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ: ОСОБЛИВОСТІ КАР’ЄРНИХ ТРАЄКТОРІЙ

ФІЛОСОФІЯ

 1. Павлишин Л. Г.
  ПРОБЛЕМА МОРАЛІ У ФІЛОСОФСЬКИХ ПОГЛЯДАХ І. КАНТА ТА Г. ГЕГЕЛЯ
 2. Поцулко О. А., Давидов П. Г.
  «ЗАКОН РЕКОМБІНАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ» Д. С. САРКІСОВА – ЧЕТВЕРТИЙ ЗАКОН ФІЛОСОФІЇ
 3. Савонова Г. І.
  КОНТРОЛЬ ЯК ОНТОЛОГІЧНИЙ ЗРІЗ СУСПІЛЬНО-ЕТИЧНИХ ПАРАДИГМ ДОБРА І ЗЛА З ТОЧКИ ЗОРУ М. ФУКО
 4. Севрук І. І., Соколовська Ю. В., Чупрінова Н. Ю.
  ЕТИЧНІ ВИМІРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ РІВНИХ ПРАВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ Й ОБОРОНИ

ПОЛІТОЛОГІЯ

 1. Барабаш О. В.
  РІЗНОРІДНІСТЬ ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ЛАТИНСЬКІЙ АМЕРИЦІ Й КАРИБСЬКОМУ БАСЕЙНІ ТА ТРУДНОЩІ ПЕРСПЕКТИВИ «СТАЛОГО РОЗВИТКУ»
 2. Levchenko A. V.
  POLITICAL COMMUNICATION IN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY DISCOURSE
 3. Осадчук І. Ю.
  АТИПОВА НАПІВПРЕЗИДЕНТСЬКА СИСТЕМА ПРАВЛІННЯ ТА ПОЛІТИЧНИЙ РЕЖИМ У РЕСПУБЛІЦІ КАЗАХСТАН (1995–2018 РР.)
 4. Цирфа Ю. А.
  СТАНОВЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ДЕРЖАВИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ
 5. Юрченко А. В.
  ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ