Історія. Філософія. Політологія №12

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ІСТОРІЯ

 1. Агафонова Н. В., Луньова О. К.
  ВНЕСОК Г.І. СЛАВОВА ВСТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ
 2. Аксёнова Н. В.
  ИГРОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ В СИСТЕМЕ ВЗРОСЛЕНИЯ В РУССКОЙ И УКРАИНСКОЙ ТРАДИЦИИ
 3. Дьомін О. Б.
  ПОЧАТОК РОБОТИ ПРОФЕСОРА В. І. ГРИГОРОВИЧА В ІМПЕРАТОРСЬКОМУ НОВОРОСІЙСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
 4. Затовський Б. О.
  РОСІЙСЬКА ЖУРНАЛІСТИКА 1905 – 1907 рр. ПРО РЕВОЛЮЦІЙНІ ПОДІЇ В ПОЛЬЩІ
 5. Мартинов В. Л.
  РОСІЙСЬКІ ЧАСОПИСИ ПРО МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 1908 р. НА БАЛКАНСЬКОМУ ПІВОСТРОВІ
 6. Орлов В.М.
  «УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ» (1991 — 2016 рр.) ЯК ВІТЧИЗНЯНЕ ІСТОРІОГРАФІЧНЕ ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ ХІХ — ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ
 7. Клепак А. С.
  НЕДРУКОВАНІ ЛИСТИ В. В. ТАРНОВСЬКОГО-МОЛОДШОГО ДО П. О. КУЛІША
 8. Поспєлов А. С.
  CРCР, КНР ТА КНДР – ЦЕНТРИ СИЛ СОЦІАЛІСТИЧНОГО ТАБОРУ В ЛОКАЛЬНИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ КОНФЛІКТАХ 1970-1980-х рр.
 9. Прохорова А.Ю.
  ІНЦИНДЕНТ АНТУАНА ДЮПРА ДЕ НАНТУЕ: МІЖ ПОЛІТИКОЮ ТА ХАРАКТЕРОМ
 10. Яковлєв І. В.
  ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ ШЛЯХ І.Ф. ДРАЧА

ФІЛОСОФІЯ

 1. Баринова Я. Д.
  ВИЗУАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА КАК ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ
 2. Калениченко М.М.
  СТРУКТУРНІ ПАРАМЕТРИ БЕЗОСОБОВИХ РЕЧЕНЬ У ЧЕСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
 3. Кравчик М.А.
  УНИВЕРСАЛИЗМ И ЕГО МОДУСЫ В РЕЛИГИИ И ФИЛОСОФИИ
 4. Крижановська Т. О.
  ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОГО СУСПІЛЬСТВА
 5. Куценко В. Ю.
  РАССМОТРЕНИЕ АСКЕЗЫ В ПОСТКЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ (МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)
 6. Мартинюк Е. І., Никитченко О. Е.
  ВІРТУАЛІЗАЦІЯ ЯК КОНВЕРГЕНТНИЙ ПРОЦЕС СУЧАСНОГО РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ
 7. Погонченкова Е. Ю.
  КОНТРОВЕРСИЯ АНАЛИТИЧЕСКОГО — КОНТИНЕНТАЛЬНОГО: ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ
 8. Поліщук Н. В.
  ЗАГРОЗИ СТАНОВЛЕННЮ ТВОРЧО-ДУХОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ В ЕПОХУ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
 9. Пурцхванидзе О.В.
  НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ СМЕРТИ В СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ
 10. Райхерт К. В.
  ЛОГИКА КАК МЕДИУМ
 11. Трофименко Т.Г.
  ИНФОРМАЦИЯ В НАШЕЙ ЖИЗНИ: МАКРОСКОПИЧЕСКИЙ ПОДХОД
 12. Шимко А. С.
  ФИЛОСОФСКИЙ КОНСТРУКТ «ЗАБОТА О СЕБЕ» В ИНТЕРПРЕТАЦИИ П. СЛОТЕРДАЙКА

ПОЛІТОЛОГІЯ

 1. Гребенник Г.П., Чапский А.Э.
  СУДЬБА СОВЕТСКОГО ВНУТРИСИСТЕМНОГО ЛИБЕРАЛИЗМА
 2. Дунаева Л.Н., Пищевская Э.В.
  УКРАИНА И ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
 3. Дяченко О.В.
  ПОЛІТИЧНЕ МАНІПУЛЮВАННЯ В США ТА УКРАЇНІ: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
 4. Зайцева М. В.
  ПОЛІТИЧНИЙ ЧИННИК МІЖНАРОДНОЇ ВЗАЄМОДІЇ КРАЇН БРІКС
 5. Прошин Д.В.
  БОРЬБА С «ИСЛАМСКИМ ГОСУДАРСТВОМ»: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ, СЦЕНАРИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
 6. Піпченко Н. О.
  МІЖНАРОДНА ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЯ США: ВІД ВІРТУАЛЬНОЇ ДИПЛОМАТІЇ ДО СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА
 7. Рябой Ю. О.
  ЕТНІЧНИЙ ФАКТОР ВПЛИВУ НА ПЛЮРАЛІЗАЦІЮ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН
 8. Співак М.В.
  ДЕРЖАВНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА У ЗАПРОВАДЖЕННІ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖНОГО НАПРЯМУ
 9. Столяр О. П.
  СОЦІАЛЬНИЙ ВИМІР АСИМЕТРІЇ В АМЕРИКАНО-МЕКСИКАНСЬКИХ ВІДНОСИНАХ
 10. Шапошніков А.О.
  ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ-НЕВДАХИ В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
 11. ВИМОГИ ДО АВТОРСЬКИХ ОРИГІНАЛІВ СТАТЕЙ