Історія. Філософія. Політологія №9

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ІСТОРІЯ

 1. Букіна Т.В.
  СОЦІАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В МОЛДАВСЬКІЙ РСР У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 80-х рр. XX ст.: СПЕЦИФІКА ТА ОСОБЛИВОСТІ
 2. Гладченко С.В.
  ПРОБЛЕМЫ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ЖЕНСКОГО ДВИЖЕНИЯ ТУНИССКОГО ОБЩЕСТВА (В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ АРАБСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ)
 3. Дьомін О.Б.
  СЕРЕДНЬОАЗІЙСЬКІ КРАЇНИ В БЕЗПЕКОВОМУ ПРОСТОРІ СНД (ПЕРША ПОЛОВИНА 90-Х РОКІВ ХХ СТ.)
 4. Замкова Н.Л.
  СТАТУС «НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕНШИНИ» ТА МОЖЛИВОСТІ МОВНОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ МОВНО-ЕТНІЧНИХ СПІЛЬНОТ В НАЦІОНАЛЬНИХ ДЕРЖАВАХ
 5. Машкевич С.В.
  ИСТОРИЯ КИЕВСКОЙ КОНКИ
 6. Пищемуха В.Г.
  БОРИС ЛИСАНЕВИЧ И АЛЕКСАНДР МАРК: ОДЕССИТЫ «ПОКОЛЕНИЯ BELLE ÉPOQUE»
 7. Романченко В.В.
  ЄВРЕЙСЬКИЙ ПОГРОМ 1886 РОКУ В ОДЕСІ ТА АНТИСЕМІТИЗМ У ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОМУ МЕНТАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ МІСТ
 8. Серебрянникова Н.И.
  ЛИЧНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ КАК СПОСОБ КОНСТРУИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
 9. Стоянова Г.Н.
  ГЕНДЕРНЫЕ РОЛИ КАК ОТРАЖЕНИЕ АРХЕТИПОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В КОНТЕКСТЕ ОБРЯДОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

ФІЛОСОФІЯ

 1. Швед З.В.
  ГАРАНТІЇ ДІЄВОСТІ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
 2. Никитченко О.Е.
  НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ У РЕЛІГІЙНОМУ ЖИТТІ
 3. Харченко С.П.
  ЕТНОКУЛЬТУРА І ЕТНОКУЛЬТУРНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ: ФІЛОСОФСЬКО-ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ
 4. Крижановська Т.О.
  ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ІНСТИТУТІВ ДЕРЖАВИ В СОЦІАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ
 5. Быкасова Л.В.
  СОВРЕМЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ФИЛОСОФИИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
 6. Русяева М.В.
  ЖАНРОВО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ И МИФОПОЭТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КАНТАТЫ С. В. РАХМАНИНОВА «ВЕСНА»
 7. Райхерт К.В.
  ЛОГИЧЕСКАЯ КРИТИКА ЯЗЫКА И КРИТИКА ЛОГИЧЕСКОГО ЯЗЫКА
 8. Кравчик М.А.
  НЕУТИЛИТАРНОСТЬ ФИЛОСОФИИ ИЛИ МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ В АНТИЧНОСТИ
 9. Замкова Н.Л.
  БІОЛОГІЧНІ МЕТАФОРИ «ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ДИСКУРСУ» (ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ)
 10. Поліщук Р.
  СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ ІДЕНТИЧНОСТІ
 11. Резанов Д.А.
  ПОЛЬЗА И ДОЛГ КАК ЭТИЧЕСКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ (БЕНТАМ И КАНТ)
 12. Шапиро А.С.
  НЕКОНВЕНЦИОНАЛЬНОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ «СОБЫТИЯ НА ПРЕДЕЛЕ». КОМИКСЫ, МУЛЬТИПЛИКАЦИИ И КАРИКАТУРЫ В БОРЬБЕ С ИСТОРИЧЕСКОЙ ТРАВМОЙ

ПОЛІТОЛОГІЯ

 1. Баранова С.С.
  СПЕЦИФІКА ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ ВІЗУАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ У ДОСЛІДЖЕННІ СУСПІЛЬНИХ РУХІВ СПОРТИВНОГО СПРЯМУВАННЯ
 2. Білоусов О. С.
  КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
 3. Дашевська О.В.
  ВІЙНА УКРАЇНИ: ПОШУК ВНУТРІШНЬОГО КОМПРОМІСУ ЧИ БОРОТЬБА СВІТОВИХ ЛІДЕРІВ
 4. Каравайцева О.В.
  ВИБОРЧА РЕФОРМА В РЕСПУБЛІЦІ АЛБАНІЇ
 5. Кушніренко І. Ю., Кантаржи Н. І.
  ЕТНОПОЛІТИКА УКРАЇНИ В ОРІЄНТИРІ НА МОВНІ ПРАВА НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН
 6. Мазанов В. В.
  ТРАНСФОРМАЦІЯ СУЧАСНОГО ПОЛІТИЧНОГО КУРСУ НІМЕЧЧИНИ
 7. Осипова С.А.
  СЕЦЕССИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕССЫ ГОСУДАРСТВООБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
 8. Смолінська Д.В.
  ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ: ПОШУК ОПТИМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ
 9. Шевченко C. А.,
  РЕЛІГІЙНЕ РІЗНОМАНІТТЯ КРАЇН ЄВРОПИ НА ПОЧАТКУ ХХI СТОЛІТТЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ЄС
 10. ВИМОГИ ДО АВТОРСЬКИХ ОРИГІНАЛІВ СТАТЕЙ