Вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія, 2014, №6

[Титул]

[Зміст] 126-127

Аджиєва Л. С. [Опубліковані джерела з історії наукових досліджень у сільському господарстві Криму (1861–1917 рр.)] 4-10

Ботіка Т. С. [Англо-російське зближення напередодні Першої світової війни у відображенні російських часописів] 11-15

Буйських Ю.  [Викликати Пікову Даму, Гнома та Лепрекона: освоєння міфологічного дискурсу міста дитячою субкультурою] 16-24

Ващенко В.В. [Психоаналіз як історична дисципліна: археологічний дискурс у текстах З. Фройда] 25-31

Гребцова И.С.  [Братья Сокальские в социокультурной жизни Одессы середины XIX ст.] 32-41

Кауненко И.И. [Этническая идентичность молодёжи молдаван республики Молдова: социо-психологический аспект] 42-49

Ковальська М. С.  [Релігійні погляди Джона Морлі] 50-54

Левченко В.В. [Методологические основы историй вузов: конструирование традиций и разрыв преемственности (на примере высшей школы Одессы)] 55-62

Лєснікова Г.В.  [До проблеми визначення «зони виходу» східно-романського населення Південної Бессарабії (на прикладі обрядової традиції святочного рядження)] 63-79

Петрова К.А. [Дитячий алкоголізм на сторінках періодичних видань на півдні України на початку ХХ століття] 80-83

Пищемуха В.Г. [Премия Карла Великого города Аахен как отражение истории европейской интеграции] 84-91

Польовий М. А. [Застосування методів математичної статистики для аналізу функціонування регіональних хлібних ринків в Російській імперії у другій половині XVIII – на початку XX ст.] 92-100

Поспєлов А. С. [Спеціальні антипартизанські формування Португалії у колоніальних війнах в Анголі та Мозамбіку у 1970 -1974 роках] 101-103

Серебряннікова  Н.І. [Стратегії  виживання під час перебудови: на матеріалах автобіографічних розповідей] 104-108

Тюхтенева С.П. [Множественность видов денег у современных алтайцев] 109-114

Шагапова Г.Р. [Обряды перехода (гадания) в играх башкирских мальчиков] 115-119

Шахин Ю. В. [Социальная природа информбюровского движения в югославской историографии]120-124